ANDRZEJ RAJ - DORADZTWO I POŚREDNICTWO
ul. Kościuszki 134c 40-523 Katowice
Tel. +48 32 257 84 37 Fax +48 32 257 84 36 Kom. +48 603 603 602 dip@andrzejraj.pl
* Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, magister inżynier,
specjalizacja: projektowanie aparatury chemicznej.
* Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, dyplomowany
ekonomista, specjalizacja: ekonomika przemysłu.
* Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Gdańsku, kurs III stopnia dla kadry kierowniczej: Ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.
* Szkoła Finansów i Zarządzania Centrum Prywatyzacji w Warszawie,
kurs szkoleniowy: zagadnienia prawne, organizacyjne i finansowe związane z procesami prywatyzacyjnymi.
* Ukończone szkolenie i zdany egzamin państwowy na członka rad nadzorczych.
* Ukończone inne kursy i szkolenia w zakresie organizacji, zarządzania i finansów
NIP: 634-145-53-31    Regon: 276998616    EDG: 79541